Subsidie op vervangen van uw oude glas door hr++ glas of Triple glas

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Bent u eigenaar van een koopwoning of zakelijk pand en wilt u uw woning of bedrijfspand (beter) isoleren? Dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van HR++ glas of Triple glas. Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing, ook wel ISDE genoemd, kunt u profiteren van flinke voordelen! 

Wie kan ISDE subsidie aanvragen?

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Het gaat om 5 typen isolatiemaatregelen namelijk: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, bodem- of vloerisolatie, dakisolatie of zolder- of vliering, vloerisolatie en glasisolatie. U komt in aanmerking voor de ISDE subsidieregeling als de woning die u wilt isoleren uw eigendom én hoofdverblijf is. 

Voorheen kon u alleen subsidie voor het plaatsen van glas aanvragen als u zich ook had aangesloten op een warmtenet of een warmtepomp of zonneboiler had laten plaatsen. Maar deze regeling is vanaf 2023 gewijzigd, waardoor de ISDE subsidieregeling voor meer mensen bereikbaar is! Vanaf 2023 is het namelijk mogelijk om subsidie aan te vragen voor één isolatiemaatregel. Deze isolatiemaatregelen mogen al vanaf 2 april 2022 zijn aangebracht. 

Let op: Bent u van plan om (op een later moment) meerdere isolatiemaatregelen te nemen? Of wilt u bijvoorbeeld (ook) een zonneboiler of warmtepomp laten installeren? Indien u deze isolerende maatregelen binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste maatregelen laat uitvoeren, dan komt u in aanmerking voor een verdubbeling van het subsidiebedrag op de eerder genomen isolatiemaatregel(en). 

Hoe vraagt u de ISDE subsidie aan? 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunt u aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder het kopje ‘Aanvragen’. Wilt u goed voorbereid zijn op de subsidieaanvraag? Check dan eerst het stappenplan. U weet dan in een aantal stappen wat u moet doen om de aanvraag goed af te ronden. 

Vanaf 2023 heeft u 24 maanden de tijd om uw subsidieaanvraag te doen, nadat u de maatregel(en) heeft laten uitvoeren. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die u vanaf 1 januari 2022 heeft genomen. 

De voorwaarden voor de subsidieregeling

Om subsidie te ontvangen voor het plaatsen van HR++ glas of Triple glas, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. U kunt bijvoorbeeld geen subsidie ontvangen voor een raam op een plek waar eerder een gevel zat. En bij Triple glas dient u bijvoorbeeld ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.

Benieuwd naar alle voorwaarden voor HR++ glas en Triple glas? U kunt het gehele overzicht bekijken op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder het kopje 5 typen isolatiemaatregelen’. 

Meldcode Tripleglas en meldcode HR++ glas

Voordat u een isolatiemaatregel aanschaft, is het verstandig om te controleren of de desbetreffende maatregel met meldcode vermeld staat op de meldcodelijst van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO heeft namelijk specifieke codes vastgesteld die aanduiden of de maatregel voldoet aan de subsidie eisen. 

Voor isolatiemaatregelen zijn er verschillende meldcodes. Er is een aparte meldcode voor HR++ glas en een meldcode voor Triple glas. Maar er zijn ook aparte meldcode voor kozijnen en isolerende deuren. In de meldcode lijst RVO vindt u een actueel overzicht van RVO meldcodes voor isolatiemaatregelen. Dit per merk en model/type. 

Door de juiste meldcode te hanteren voor HR++ glas, Triple glas, kozijnen en isolerende deuren, zorgt u ervoor dat uw subsidieaanvraag correct wordt verwerkt. Op die manier ontvangt u de ondersteuning (subsidie) om uw isolatiemaatregel te realiseren.

De hoogte van de ISDE subsidie per m2 

Hieronder in de tabel vindt u de ISDE subsidiebedragen per m2 voor de verschillende glastypes. 

Let op: de subsidiebedragen verdubbelen als u een 2e of meerdere maatregel(en) neemt. Deze regel kan een andere isolatiemaatregel zijn, een warmtepomp, aansluiting op het warmtenet of een zonneboiler.

 Subsidiebedrag per m2 één maatregelvoor maatregelen uitgevoerdtussen 2-4-2022 en 1-1-2023Subsidiebedrag per m2 bij één maatregelvoor maatregelen uitgevoerdvanaf 1-1-2023Minimaalvereiste m2Maximaal m2 waarvoor usubsidie krijgtMaximaleU-waarde(W/m2K)
HR++ Glas€ 26,50€ 23,008 *445 *4≤ 1,2
Triple glas€ 75,00€ 65,508 *445 *4≤ 0,7

*4 In combi met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren.

Meetmethode isolerend glas

Om subsidie aan te vragen heeft u de oppervlakte van het glas nodig in vierkante meters. Er zijn 2 meetmethoden:

  • aangebracht in 2023 → meet met de binnenwerkse maat → kozijnen tellen wel mee
  • aangebracht in 2022 → meet met de netto-glasmaat → kozijnen tellen niet mee

U kunt vanaf 1 januari 2023 dus uitgaan van de binnenwerkse maat. Is er geen kozijn aanwezig? Dan kunt u uitgaan van de oppervlakte van het isolerend glas. 

Bekijk direct de meetmethodes

Hoeveel subsidie ontvang ik? 

Benieuwd hoeveel subsidie u kunt verwachten. Met de ISDE-rekentool van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland krijgt u een goede schatting van het subsidiebedrag. Om een zo goed mogelijke schatting te geven, is het wel noodzaak dat u weet welke maatregelen u uit wilt laten voeren en de rekentool volledig invult. 

Download de rekentool

Financiële ondersteuning bij verduurzaming

Het verduurzamen van uw woning of bedrijfspand is al duur genoeg. Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Het Nationaal Warmtefonds kan u daarbij helpen. Zij maken het namelijk mogelijk om een energiebespaarlening af te sluiten tegen een zeer aantrekkelijke rente. Met deze lening maakt het Nationaal Warmtefonds het voor u mogelijk om energiebesparende maatregelen te treffen. Meer informatie over de mogelijkheden? Ga direct naar de website van het Nationaal Warmtefonds.